User experience & service design w rozwiązaniach internetowych i mobilnych

  • Analizy i projekty funkcjonalne systemów i serwisów: transakcyjnych, sprzedażowych i informacyjnych

  • Analizy i projekty procesów biznesowych, sprzedażowych i obsługowych

  • Strategie sprzedażowe rozwiązań wielokanałowych

  • Doradztwo, analizy, researche oraz strategie marketingowe

  • Pełen zakres badań UI/UX z udziałem użytkowników, testy użyteczności, badania scenariuszowe, card sorting, badania online